BLOG

Bezpečnost a environmentalita Chytré zdi

 
 
09. 05. 2017
Bezpečnost a environmentalita Chytré zdi

V dnešním článku bychom Vám rádi představili produkty Chytré zdi ze strany jejich bezpečnosti a přístupu k životnímu prostředí. Mnoho našich produktů je doplněno o různé ekologické a bezpečnostní certifikáty, ale co skutečně znamenají a jak tyto certifikáty ovlivňují Vás, naše klienty, si můžete přečíst níže.

 

Certifikát VOC

VOC (volatile organic compounds), je zkratka pro těkavé organické sloučeniny, což jsou chemické látky používané k výrobě stavebních materiálů, vybavení interiérů, čisticích prostředků a prostředků pro osobní péči. „Volatile“ znamená, že se tyto látky se odpařují, nebo se mohou snadno dostat do vzduchu při běžné teplotě v místnosti. Mnoho těchto sloučenin jsou dráždivých a mohou způsobit bolesti hlavy, očí a nosu, nebo způsobují podráždění v krku a závratě. Při vysokých koncentracích jsou některé těkavé organické sloučeniny toxické. Když říkáme, že naše výrobky mají certifikát VOC, znamená to, že obsahují minimální hladiny těkavých organických látek, takže nejsou nebezpečné pro lidi kolem nich. Výrobky Chytré zdi mohou být proto použity v kancelářích, učebnách i dalších prostorech aniž by existovalo jakékoli riziko.

 

Kompatibilní s LEED certifikací

LEED, Leadership v Energy and Environmental Design je certifikace která se zabývá standardy v oblasti navrhování a výstavby environmentálně šetrných a udržitelných budov. LEED certifikát poskytuje rámec, který projektové týmy mohou použít na vytváření zdravých, vysoce efektivních a úsporný zelených budov. Certifikace LEED je celosvětově uznávaným symbolem dosažení udržitelnosti. Produkty Chytré zdi byly testovány a certifikovány pro určité specifikace LEED, což znamená, že jsou klasifikovány jako udržitelné výrobky s nízkými emisemi a neobsahují žádné chemikálie nebo silné pachy.

 

Certifikát M1

M1 je zkratka pro finskou dobrovolnou klasifikaci emisí stavebních materiálů. Jednodušeji řečeno, řazení úrovně emisí obsažených v výrobcích, jako jsou barvy,omítky apod. Chytrá zeď je také zařazena v tomto systému M1, konkrétně nejnižší emisní třídě. Chytrá zeď byla nezávisle testována a certifikována pro dosažení souladu s touto normou.

 

Požární certifikace

Všechny naše tapety a Chytré nátěry byly certifikovány pro klasifikaci reakce na oheň. Pokud dojde k požáru, je důležité, aby budova mohla být evakuována co nejdříve k záchraně lidských životů. Čas dostupný pro evakuaci závisí na použitých stavebních materiálech a jejich požárních vlastností. Produkty Chytré zdi byly testovány a bylo zjištěno, že jsou mimořádně odolná, což také znamená, že nepředstavují riziko, pokud dojde k požáru a splňují tímto normu Euroclass B-s1-d0.

 
Doufáme, že tento článek Vám vysvětlil naše certifikace a třeba Vás i pozitivně ovlivní při koupi našich produktů. Stručně řečeno, výrobky Chytré zdi jsou naprosto bezpečné, a mohou se bezpečně používat v přítomnosti osob. Nepředstavují riziko, pokud dojde k požáru a mají velmi nízký obsah emisí, což znamená, že jsou přátelské z hlediska životního prostředí.

Sdílet na: